Maatregelen naar aanleiding van de corona-pandemie

Beste ouder,

Ook Opgedoekt neemt zijn voorzorgen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom verwachten we van elke deelnemer dat volgende maatregelen gevolgd worden: 

 • Is uw kind ziek (verkoudheid, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, misselijk, …) of moet uw kind in quarantaine na contact met iemand die besmet is met corona? Dan kan uw kind niet deelnemen. Indien u ons voor de stage op de hoogte brengt, zullen we het deelnamegeld terugbetalen. 
 • Tijdens de workshop vormen de kinderen samen een bubbel. Daarom vragen we om zo weinig mogelijk contacten aan te gaan met andere kinderen buiten de workshop. 
 • Bij het brengen en ophalen van uw kind…
  • Draagt u een mondmasker zodra u het gebouw betreedt
  • Ontsmet u uw handen. 
  • Houdt u 1,5 meter afstand van de begeleiders. 
 • Wij houden geen toonmoment. We bekijken de mogelijkheden om een alternatief te voorzien. 
 • Indien uw kind tot zeven dagen na de workshop positief test op corona, moet u opgedoekt verwittigen via info@opgedoekt.be , zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. 
 • Wij houden uw gegevens nog 14 dagen na het einde van de workshop bij. Wanneer iemand die deelnam aan de workshop positief test op corona, kunnen wij deze gegevens doorgeven in het kader van contact tracing. 

Ook Opgedoekt zelf neemt enkele maatregelen om het corona-virus tegen te gaan: 

 • De begeleiders zullen een mondmasker dragen bij het brengen en ophalen, en wanneer de verplichte afstand van 1,5m niet gewaarborgd kan worden. 
 • Er wordt ontsmettingsgel voorzien. 
 • Er worden extra momenten voorzien om handen te wassen. 
 • Indien het weer het toelaat, worden extra momenten buiten voorzien. 

Bij vragen kan u steeds contact opnemen via info@opgedoekt.be .